Inspiration


Når tankerne løber afsted, kan det forhindre os i at løse vores daglige udfordringer. Men, med et tryk på på stop-knappen, når den indre kritiker går i gang, kan du måske få en lettere hverdag med lette simple teknikker:

Få Ro i tankene:

  1. Trin: Bliv opmærksom og opdag, hvornår den negative indre kritiker går i gang.
  2. Hav stor tålmodighed med dig selv i begyndelsen , da tanke-toget sikkert allerede kører med fuld kraft, før du opdager og bliver opmærksom på det.
  3. Find ud af hvad dine temaer er. Fx. bekymringstanker `jeg er ikke god nok´ tanker, `jeg burde´ tanker, `jeg er nødt til´tanker.
  4. Udfordre dig selv ved at spørge, om du vil tale sådan til din bedste ven. Bliver du mere glad af at tænke endnu én? Hvis ikke, så stop tanken
  5. Bliv opmærksom, stop tanke-toget, lad tanken passere, uden at gå ind i tanke-toget.

Har du brug for ekstra hjælp? Kan vi hjælpe dig med at få styr på tankene se mere her: den indre kritiker med en Kranio-sakral / Nlp


KRAM ET TRÆ OG OPLEV INDRE RO

Find et træ i naturen som du ved første indskydelse føler dig tiltrukket af. Gå hen til træet og sig goddag. Giv det et stort kærligt kram. Læg dit øre til træet. Lyt og åben op for at modtage de input, indfald, indsigt og ro som træet giver dig. Mærk træets rødder dybt nede i jorden og energien som strømmer inde i stammen, der hvor du krammer.

Mærk stammens grene som rækker op mod himmelen. Mærk alle bladene som suger lyset til og igennem sig.

Vis taknemmelighed for at træet deler sin energi med dig. Kram og hold fysisk kontakt med træet så længe som du har lyst til. Sig tak til træet med lys og kærlighed og gå langsomt væk fra det. Mærk den indre ro i din krop.


Forebyg søvnløshed og jetlag

Kører tankerne i ring igen og igen, når du skal sove? Har du svært ved at falde til ro? Er du så træt når du vågner om morgen? Føler du at du ikke har sovet?

Så få nogle tips her:

1. Sluk  for alt elektronik fx. tv, pc, mobil – 1 time før du skal sove

2. Gå i seng på et fast tidspunkt hver dag, gerne senest kl. 22. Vær tålmodig og giv dig selv min. 7 dage, før du vil mærke, at det er lettere at sove.

3. Sov i total mørke

4. Overvej, om der er sket noget uventet i dit liv som har påvirket dig, så du ikke kan sove (hvis du i lang tid har været søvnløs, så prøv at tænke længere tid tilbage,- måske år, til hvornår du begyndte at være søvnløs)

5. Få min. 8-9 og gerne 10 timers søvn hver nat som ung og voksen

6. Søg hjælp fra en terapeut som har erfaring med søvnløshed, så du kan altid få det bedre. Vi har god erfaring med Kranio Sakral Terapi


ARTIKLER:

Kranio sakral terapi i stedet for medicin – Naturli.dk

Nu forskes der i Danmark for at at se om Kranio  Sakral terapi virker, læs mere i artiklen


Stil dig selv 7 spørgsmål og udvikle/sæt mål som holder

Hvad er din målsætning og drømme for det nye år? Nytåret giver en oplagt mulighed for dels at lave et tilbageblik på sidste år og til at sætte sig en målsætning for det nye år. Det kan være en enkelt eller en mere krævende opgave. Målet skal være konkret og noget som du ønsker at gå hen i mod og modsat noget som du ønsker at undgå. Det er vigtigt at vide, hvad du vil opnå. Det er vigtigere at være sikker på, at du vil opnå noget, som er umagen værd, således at du er tilfreds, når du faktisk når dertil.Måske kan det være nyttigt for dig at gennemgå følgende serie af spørgsmål, så du kan få hjælp til at udvikle mål som er værd at have, og som passer til det, som du ønsker at være.

Trin 1. Sæt dig et mål

Spørg først dig selv: Hvad ønsker jeg at opnå? Vælg et mål eller ønske. Hvis du tænker på flere mål, ligner de så hinanden? Hvis du f.eks. ønsker at motivere dig til at gøre…. det ene eller det andet eller noget helt tredje færdigt, så handler det alt sammen om at være motiveret. Hvis du tænker på adskillige mål som ikke ligner hinanden, så vælg et af dem til at begynde med. Måden, du tænker på disse mål, gør en stor forskel. Du kan tænke på de samme mål, så det er let at nå, eller på en måde, som gør det næsten umuligt. De næste spørgsmål sikre, at du kan tænke på dine mål på en måde, som gør det lettere at nå dem. Check A. Vær sikker på at dit mål er formuleret som noget, du ønsker, ikke noget som du ikke ønsker. For eksempel hvis dit mål er: >>Jeg vil gerne holde op med at få det skidt, når mine planer kuldsejler<<, så tænker jeg på noget som jeg ikke ønsker. Når folk tænker på, hvad de ikke ønsker, eller på, hvad de ønsker at undgå, så producerer de netop det i deres liv, fordi deres opmærksomhed fokuserer på det uønskede. Du kan let vende dette til noget, som du ønsker i stedet for:>>Når mine planer kuldsejler, vil jeg gerne føle mig udfordret – som om jeg får en ny mulighed<<. Det er en simpel ændring at flytte dine tanker over på det, som du ønsker, og det gør en stor forskel. Check B. Vær sikker på at dit mål er formuleret, så du selv kan nå det, uanset hvad andre mennesker gør. Selv om vi ønsker noget af andre mennesker, så er det vigtigt, at vi er i stand til selv at nå vores primære mål, uanset hvad andre gør. Hvis mit mål er at andre ændre adfærd over for mig, forudsætter det, at andre forandre sig, og det er ikke noget jeg har kontrol over.


Trin 2. Vid hvornår du har nået dit mål

>>Hvordan kan jeg vide, at jeg har nået mit mål?<< Lav en målestok for om du har nået dit mål. Du kan f.eks. definere succes som det at få et andet mennesker til at smile, at få et job eller noget andet. Check: Er tegnet tæt forbundet med målet? Vær sikker på, at dine tegn giver dig godt og realistisk feedback på, om du er ved at nå dit mål. Hvad vil du kunne se, høre og føle?


Trin 3: Vælg hvor, hvornår og med hvem du ønsker at opnå noget

Du ønsker formodentligt ikke så meget selvtillid, at du giver dig til at gå på line 30 meter over jorden, med mindre du faktisk er god til det? Hvor, hvornår og med hvem ønsker du faktisk at have selvtillid? Måske ønsker du kun at føle dig selvsikker, når du har færdighederne og den øvelse, der skal til for at gøre selvtilliden passende. Hvis du ikke allerede har færdighederne, så kan det være, at du måske ønsker en anden følelse, så som >forsigtighed<, >nysgerrighed< eller >at vide, at jeg kan bruge mine fejltagelser til at dygtiggøre mig<. Når et menneske forsøger at være selvsikker på alle områder, så lykkes det normalt ikke. Det er meget lettere for dig at nå dine mål, hvis du er omhyggelig med at beslutte hvor og hvornår, det er passende. Checkpunkt. Vær specifik. >>Hvad kan se, høre eller føle, som er et tegn til mig på, at tiden er inde til at effektuere mit mål?<< F.eks. >>Når jeg ser min chef gøre X, så vil jeg gerne mærke mig respekteret<<.


Trin 4. Find ud af, om der er forhindringer

>>Hvad forhindre mig i allerede at have nået målet?<< Måske er der intet, der forhindre dig. Hvis det er tilfældet, kan du gå videre til Trin 5. Men sommetider er der et andet mål, der spænder ben for det mål, du gerne vil nå. Når dette er tilfældet, er det vigtigt at finde en måde at nå begge mål. Normalt kan to mål, der tilsyneladende er i konflikt, faktisk understøtte hinanden. Da de kan have en fælles hensigt.


Trin 5. Find ressourcerne

>>Hvilke ressourcer har jeg, som kan hjælpe mig til at nå mine mål?<< Hvis dit mål er at føle selvværd, kan det give dig en masse informationer om, hvordan du skal føle, hvis du ved, hvornår du allerede på nuværende tidspunkt føler selvværd. Hvis dit måler er at være i stand til at tale i store forsamlinger, hvilke dele af målet mestrer du så allerede? Du kan formodentlig tale, stå op og se ud over forsamlingen osv. Når du erkender, hvor meget du allerede kan, giver det en positiv fornemmelse af at have gjort noget og et solidt grundlag for at lære de ting, du har brug for.


Trin 6. Yderligere ressourcer

>>Hvilke andre ressourcer har jeg brug for for at nå mit mål?<< Når du ved, hvad du allerede kan, bliver det lettere at fokusere på det, som du har brug for at lære. Måske har du brug for at få adgang til til en følelse af selvtillid, når andre ser dig tale for forsamlinger. Måske har du brug for at kunne holde fast på en dispotion for det, som du har planlagt at gøre, eller du har brug for at kunne reagere varmere på tilhørerne.


Trin 7. Lav en plan.

>>Hvordan vil jeg nå mit mål?<< >>Hvad er mit første trin?<< Visse simple mål kan nås umiddelbart, men ofte skal der en række trin og nogen tid til for at nå dem. Check A. Vær sikker på, at det første trin er specifikt og til at gøre. Hvad er mit første trin til at opnå det? Hvad kan jeg gøre nu, som bringer mig i den retning, og hvilke feedback kan fortælle mig, at jeg bevæger mig mod mit mål? Vi kalder dette >>at tage en bid af gangen<< Hvis dit mål forekommer dig overvældende, så kan det >> at tage en bid af gangen<< og finde det første trin på vejen gøre det overkommeligt eller endog let. Check B. Måske har du opdaget, at bare ved at gennemgå denne række af spørgsmål er du blevet i stand til at fokusere på nøjagtigt det, som du har brug for at gøre for at nå et værdigt mål. Hvad ønsker du oprigtigt at opnå? >>Hvad opnår jeg egentlig, hvis jeg når det mål?<< Når vi får øje på dette fundamentale mål, kan vi finde mere direkte veje til at nå dem på – uden at anstrenge os for at nå et andet mål, som måske slet ikke er relevant.