Brochurer


brochurer-skattefri

Få uddannelsen og kurser skattefrit Du kan med bruttolønsordningen få betalt uddannelsen som en del af din løn – og din chef skal ikke give en krone!